Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

C Programlamada Veri Tipleri

xBullHack
(@xbullhack)
Üye

Temel Veri Tipleri (Primary Data Type )

char : karakter
int : tamsayılar
float : ondalıklı gerçek sayı (6.basamağa kadar hassasiyet)
double : ondalıklı gerçek sayı (10. basamağa kadar hassasiyet)
**** : boş veri tipi
C Programlama Dilin'de temel veri tiplerinin yanı sıra birde özel veri tipleri bulunmaktadır.

Özel Veri Tipleri (Secondary Data Type)

array : dizi
pointer : işaretci
structure : veri yapısı
enum : sıralanmış değerler
union: farklı tür ve boyutlardaki veriler
Temel Veri Tipleri (Primary Data Type ) 

CHAR Veri Tipi : 
Karakter değişkenlerini tutmak için tasarlanmış veri tipidir. char veri tipinde değişkenler bellekte 1 byte alan kaplamaktadırlar. char veri tipi karakter değişkenlerini saklamasına rağmen sayısal bir veri tipidir. Çünkü C Programlama Dilinde her karakterin sayısal bir karşılığı vardır.En basit anlatımla karakterlerin sayısal karşılıkları American Standart Kodlaması olarak bilinen ASCII (American Standart Code for Information Interchange) tablosudur. ASCII kodlama tablosu sadece C diline özgü değil bütün programlama dillerinde karakterlerin sayısal karşılığını tutmak için kullanılmaktadır.

ASCII tablosunda 72 sayısının H karakterine 104 sayısınında h karakterine karşılık geldiğini görmekteyiz. Örneğin char ornekch = 'H' ifadesinde ornekch isimli karakter değişkene ASCII tablosunda H harfinin karşılığı 40 sayısını atamaktadır. Yazmış olduğumuz kod parçasında görüldüğü gibi karakter değeri tek tırnak işaretleri arasındadır. Aynı şekilde chat ornekch = '72' yazım şekliylede ornekch isimli karakter değişkene atama yapabiliriz. char tipindeki değişkenlerin ASCII karşılığını printf fonksiyonuyla yazdırmak istediğimizde %c niteleyicisini kullanmalıyız.

printf("ornekch degiskeninin karakter degeri:%cn",ornekch);

Örnek char veri tipi

#include 

int main(int argc, char** argv)
{
    char ornekch1  ='H';
    char ornekch2  =67;
    char ornekch3  =84;

    printf("ornekch1 degiskeninin karakter degeri:%cn", ornekch1);
    printf("ornekch1 degiskeninin sayi degeri:%dnn", ornekch1);

    printf("ornekch2 degiskeninin karakter degeri:%cn", ornekch2);
    printf("ornekch2 degiskeninin sayi degeri:%dnn", ornekch2);

    printf("ornekch3 degiskeninin karakter degeri:%cn", ornekch3);
    printf("ornekch3 degiskeninin sayi degeri:%dnn", ornekch3);

    return 0;
}

#include 
#include 

int main(int argc, char** argv) {

    char harfi1 = 'a';
    char harf2 = 97;

    //printf("brinci harf:%c ikinci harf:%h", harfi1, harf2);

    printf("n %c%c%c%c%c%c%c %c%c%c%c%c%c%c%c", 'c', 97, 103, 'l', 97, 'r', 0, 's', 'a', 'y', 'g','i', 'l','a', 'r');
   
    printf("n c=%d a=%d g=%d l=%d a=%d r=%d",'c', 97, 103, 'l', 'a', 'r');
   

INT Veri Tipi

Tamsayı değerlerini tutmak için kullanılır. int veri tipi bellekte en az 2 byte veya 16 bit yer tutarlar.İngilizcede tamsayı anlamına gelen integer kelimesinden gelmektedir. Program içerisinde int tipine sahip ts adında bir tamsayı değişken tanımlayarak kullanımını görelim.

#include 

int main(int argc, char** argv)
{
    signed int ts = 226;
    printf("ornek int veri tipi ts degiskeninin degeri: %dn", ts);
    return 0;
}

printf içerisinde tam sayı tipinde değişkenler %d biçim niteleyicisiyle yazılırlar.

FLOAT Veri Tipi

Ondalık sayılarımızı tutmak için kullanırız. Ondalık sayılar için kullanılan temel iki veri tipinden birisi float'dır. float veri tipini diğerinden farklı kılan özelliği virgülden sonra 6 sayıya kadar sayıları bellekte tutabilen bir veri tipi olmasıdır. float veri tipinde değişkenler bellekte en az 4 byte veya 32 bit yer tutarlar. float tipinde değişkenler %f biçim niteleyicisiyle yazılırlar. 

DOUBLE Veri Tipi
Long Float olarak da bilinir. Aynen float gibi ondalık sayılarımızı tutmak için kullanırız. float ve double arasındaki fark ise double veri tipinin çift duyarlılıklı ve 8 byte veya 64 bit yer kaplamasıdır. Ayrıca double veri tipinde virgülden sonra 10.basamağa kadar hassasiyetteki sayılar tutulabilir. Tıpkı float tipindeki değişkenlerde kullandığımız gibi double veri tipinde de biçim niteleyicisi olarak %f ve %lf kullanılır. Double tipi, ondalıklı sayıların tanımlanmasında kullanılır. Ondalıklı sayılaryapıları gereği tamsayıları da kapsar. 

Alıntı
Konuyu başlatan Gönderildi : 29 Aralık 2017 16:24
Paylaş: