Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

Dll İnjector Modul

#Diablo
(@diablo)
Paylaşımcı Üye


Merhaba Gençler,

yazılım geliştirmeye adım atanlar için güncel dll inject modulunu veriyorum  nasıl kullanacağını ilk c++ öğrenmeye başlayın ondan sonra  kodları inceleyin bakın

Kod:
#pragma once


#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 
#include 

#define ntZeroMemory(VariableToBeSetToZero) memset(VariableToBeSetToZero, 0, sizeof(VariableToBeSetToZero)) 
#define THREAD_CREATE_FLAGS_HIDE_FROM_DEBUGGER 0x00000004
#define TOKENBUFFER sizeof(TOKEN_PRIVILEGES)
#define NTRETURN_SUCCESS 1
#define NTRETURN_FAILURE 0

struct NtCreateThreadExBuffer {
  ULONG Size;
  ULONG Unknown1;
  ULONG Unknown2;
  PULONG Unknown3;
  ULONG Unknown4;
  ULONG Unknown5;
  ULONG Unknown6;
  PULONG Unknown7;
  ULONG Unknown8;
};
//WINAPI Hooks -TODO: NT WriteVirtualMemory
typedef HMODULE (WINAPI *waLoadLib)(LPCTSTR);
typedef HMODULE (WINAPI *waGetModH)(LPCTSTR);
typedef BOOL    (WINAPI *waWriteProcMem)(
                                    HANDLE, PVOID,
                                    LPCVOID, SIZE_T, SIZE_T *
                                    );
//NT Hooks
typedef NTSTATUS (__stdcall *ntCreateThEx)(
                                    PHANDLE, DWORD, PVOID, HANDLE,    // PHANDLE, out param rets Thr Handle
                                    LPTHREAD_START_ROUTINE, 
                                    PVOID, BOOL,
                                    ULONG, ULONG, ULONG, PVOID
                                    ); //last param &ntcreatethread struct

/* Read Comment under function!!!! */
DWORD UnProtectMemory(
                HANDLE memHandle,
                DWORD  outOldProtection
                ) {

    VirtualProtect(memHandle, NULL, PAGE_EXECUTE_READWRITE, &outOldProtection);
    return outOldProtection;
}
/*IMPORTANT Re-Protect MEMORY! VirtualProtect(memHandle, NULL, outOldProtection, NULL)*/


//Elevate Privilege Function
BOOL ElevatePrivileges(
                HANDLE   hToken,
                LPCTSTR  lpstrPrivilege, // SE_DEBUG_NAME - Adjust memory and debug process - from any user
                uint16_t enablePrivilege
                ) {
    TOKEN_PRIVILEGES tPrivilege;
    LUID luID; // unique to each OS -- lowpart(low bits) highpart(high bits)
    OSVERSIONINFO osVersion = { sizeof(osVersion) };

    LookupPrivilegeValue(NULL/*uses localsys*/, lpstrPrivilege, &luID);
                // Function Succeeds ret nonzero
    tPrivilege.PrivilegeCount = 1;
    tPrivilege.Privileges[0].Luid = luID;

    if(enablePrivilege == 1 || TRUE) {
            tPrivilege.Privileges[0].Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED;
    }
    else if(enablePrivilege == 0 || FALSE) {
        tPrivilege.Privileges[0].Attributes = 0;
    }

    BOOL adjustPrivileges = AdjustTokenPrivileges(   /* ret nonzero if success */
                                            hToken,
                                            FALSE,
                                            &tPrivilege,
                                            TOKENBUFFER,
                                            NULL,
                                            (PDWORD)NULL
                                            );
    if(adjustPrivileges != 0) {
        std::cout << "Privileges changed" << std::endl;
    }
    else if(adjustPrivileges == 0 || FALSE) {
                    
        std::cout << "Privileges rejected!" << std::endl;
        return NTRETURN_FAILURE;
    }

    return NTRETURN_SUCCESS;
}

//returns handle from ntCreateThread call
HANDLE HkCreateThreadHook(
                HANDLE hProcess,  
                PCHAR  dllFileName
                ) {
    
    
    DWORD ntTemp0 = 0;
    DWORD ntTemp1 = 0;
    HANDLE retHandleFromHook;
    HMODULE nt_LoadLibraryHook  = GetModuleHandle(_T("Kernel32.dll"));
    HMODULE nt_HandleThreadHook = GetModuleHandle(_T("ntdll.dll"));
    
    void *vp_AllocMem = VirtualAlloc(
                                hProcess,
                                NULL,
                                strlen(dllFileName) + 1,
                                PAGE_READWRITE
                                );

    void *vp_LoadLib   = GetProcAddress(nt_LoadLibraryHook, "LoadLibraryA");
    ntCreateThEx nt_CrThreadHook = (ntCreateThEx)GetProcAddress(nt_HandleThreadHook, "NtCreateThreadEx");

    if(!nt_CrThreadHook) {
        std::cout << " Thread Hook - Error - 0x" << GetLastError() << std::endl;
    }
    if(!vp_LoadLib) {
        std::cout << "Load Lib - Error - 0x" << GetLastError() << std::endl;
    }
    
    NtCreateThreadExBuffer ntHookBuff;
    ntZeroMemory(&ntHookBuff);

    ntHookBuff.Size        = sizeof(NtCreateThreadExBuffer);
    ntHookBuff.Unknown1 = 0x10003;
    ntHookBuff.Unknown2 = 0x8;
    ntHookBuff.Unknown3 = &ntTemp1;
    ntHookBuff.Unknown4 = 0;
    ntHookBuff.Unknown5 = 0x10004;
    ntHookBuff.Unknown6 = 4;
    ntHookBuff.Unknown7 = &ntTemp0;
    ntHookBuff.Unknown8 = 0;

    long nt_ActivateHook = nt_CrThreadHook(
                                    &retHandleFromHook,
                                    0x1FFFFF,
                                    NULL,
                                    hProcess,
                                    (LPTHREAD_START_ROUTINE)vp_LoadLib,
                                    vp_AllocMem,
                                    THREAD_CREATE_FLAGS_HIDE_FROM_DEBUGGER,
                                    NULL,
                                    NULL,
                                    NULL,
                                    &ntHookBuff
                                    );
    if(retHandleFromHook == NULL) {
        std::cout << " ThreadHookBootup - Error - 0x" << GetLastError() << std::endl;
    }

    DWORD exitCode;
    GetExitCodeThread(retHandleFromHook, &exitCode);
    std::cout <<  "exitCode is : " << exitCode << std::endl;
    
    WaitForSingleObject(retHandleFromHook, INFINITE);
    return retHandleFromHook;
}

BOOL HkWriteProcMemory(
                HANDLE  hProcess,
                LPCVOID cvpBuffer,
                SIZE_T  fSize
                ) {
    
    HMODULE dllModule = GetModuleHandle(_T("Kernel32.dll"));
    waWriteProcMem callWritePMem = (waWriteProcMem)GetProcAddress(dllModule, "WriteProcessMemory");
    void *memoryAlloc = VirtualAllocEx(
                            hProcess,
                            NULL,
                            sizeof(cvpBuffer) + 1,
                            MEM_RESERVE | MEM_COMMIT,
                            PAGE_READWRITE
                            );


    BOOL hkCheck = callWritePMem(            /* If functions succeeds the ret value is != 0 */
                            hProcess,
                            memoryAlloc,
                            cvpBuffer,
                            fSize,
                            NULL
                            );
    if(hkCheck  == 0) {
        std::cout << "Writeprocmem hook has failed - Error code - 0x" << GetLastError() << std::endl;
        return NTRETURN_FAILURE;
    }

    return NTRETURN_SUCCESS;
}

Alıntı
Konuyu başlatan Gönderildi : 28 Kasım 2016 14:42
Paylaş: