Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

Programı Başlangıca Yazmak

Karayel
(@karayel)
Paylaşımcı Üye
PHP Kod:
// Başlangıçta başlatmak için Registry'e yazar
procedure RunOnStartup(value:string);
var R:Tregistry;
begin
R:=TRegistry.Create;
R.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
R.OpenKey('\Software\Microsoft'
   + '\Windows\CurrentVersion\Run',false);
 R.WriteString(value,application.exename);
  R.CloseKey;
R.free;
end;

// Az önce yazdığımız değeri silmek istersek:
procedure DoNotRunOnStartup(value:string);
var R:Tregistry;
begin
R:=TRegistry.Create;
R.RootKey:=HKEY_LOCAL_MACHINE;
R.OpenKey('\Software\Microsoft'
   + '\Windows\CurrentVersion\Run',false);
if R.ValueExists(value) then
R.DeleteValue(value); 
  R.CloseKey;
R.free;
end; 

Alıntı
Konuyu başlatan Gönderildi : 17 Mayıs 2017 19:26
Paylaş: