TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI [6]

#Oguz
(@oguz)
Saygın Üye

Üç Zamanlı Ölçüler 

*Müzik içerisinde bir güçlü, iki zayıf vuruş duyuluyorsa, üç zamanlılık var demektir. 

Yine en çok kullanılan üç zamanlı ölçü şekli “üç dörtlük”tür. Ancak, üç birlik, üç ikilik ya da üç sekizlik de kullanılır. Üç zamanlı ölçülere, valslerde sık rastlanır.

Dört Zamanlı Ölçüler 

*Dört zamanlılıkta iki vurgulu iki grup vardır, ama birinci vuruştaki vurgu daha güçlüdür. “Dört dörtlüğe çok sık rastlanır. Dört ikilik ve dört sekizlik de kullanılan dört zamanlı ölçülere örnektir. 

*Bazen ölçü zamanının olması gereken yerde “C” harfine benzer bir sembol görürüz. Bu sembol de “Dört dörtlük” yerine kullanılmaktadır. 

Tempo Nedir? *

Tempo, en basit şekliyle ifade edilirse, müzik parçasının “hız”ını belirler. Müzik, ağır ya da hızlı tempolu olabilir. Bunu belirlemek için, müzik yazısının üst kısmına bazı terimler yazılır. 

*Bu terimlerden en çok kullanılanlar şunlardır: 

Grave - Çok Ağır 

Largo -Geniş 

Adagio Acele -Etmeden 

Andante -Yürük 

Moderato -Orta Hızda 

Allegretto -Oldukça Hızlı 

Allegro-Hızlı 

Vivace -Canlı 

Presto -Çok Hızlı

*Bazen de istenilen tempoyu tam olarak belirtmek için, metronom değerleri kullanılır.

*Bazen parça içinde tempo değiştirmek gerekir. Bunun için de kullanılan özel terimler vardır. “Ritardando” veya “Rallentando” terimleri, derece derece yavaşlamayı gösterir. “Rit.” Veya “Rall.” şeklinde kısaltılarak kullanılır. Derece derece hızlanılması isteniyorsa, “Accelerando” terimi , “Accel.” biçiminde kısaltılarak kullanılır.

Alıntı
Konuyu başlatan Gönderildi : 24 Ekim 2018 15:46
Paylaş: