TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

TEMEL MÜZİK EĞİTİMİ DERS NOTLARI [7]

#Oguz
(@oguz)
Saygın Üye

Gürlük Terimleri 

Gürlük, sesin hafifliği ya da yüksekliği ile ilgilidir. En basit şekilde örnekleyecek olursak, fısıltılı konuşma ve bağırma arasındaki gürlük tezatını örnek verebiliriz. Müzikte de kimi yerde hafif, kimi yerde yüksek bir gürlük istenir. Bunları belirtmek için de bazı terimler kullanılır:

fff molto fortissimo Son derece gür ff fortissimo Çok gür f forte Gür mf mezzoforte Orta gürlükte mp mezzopiano Hafif gürlükte p piano Hafif pp pianissimo Çok hafif ppp molto pianissimo Son derece hafif

*Bazen ses gürlüğünün giderek yavaş yavaş artması veya azalması istenir. Yavaş yavaş arttırmak için, “crescendo” (cresc.) adı verilen terim, yavaş yavaş azaltmak içinse “decrescendo” (decresc.) ya da “diminuendo” (dimin. ya da dim.) terimleri kullanılır

Aksan ve Süsleme İşaretleri 

Bir müzikte seslerin etkilerini değiştiren ve anlatılmak istenen duygununun ifade edilebilmesi için kullanılan işaretlere “aksan ve süsleme” işaretleri denir. 

Staccato( . ) Üzerine ve ya altına konulduğu notayı arkasından gelen notadan ayırmak veya kesik kesik çalınmasını sağlamak için kullanılır. 

LegatoTenuto( - ) Üzerine konulduğu notanın belirgin bir şekilde ifade edilebilmesi için kullanılır. Üzerine geldiği nota yayarak icra edilir. .

Forzando(>) Üzerine ve ya altına geldiği notanın gür ve güçlü çalınmasına yarar. . 

Sforzando( sfz ) Üzerine ve ya altına geldiği notanın çok güçlü icra edilmesini sağlar. . 

Nefes(, ) Portenin üzerine konulur. Konulduğu yerde kısa bir nefes alınmasını sağlar. .

Tril ( ): Üzerine yazıldığı notanın gam içerisinde kendisinden sonra gelen nota ( majör veya minör ikilisi) ile yapılır.

Eğer kromatik alterasyon yapılacaksa işaretinin sağına bemol (b) veya diyez (# ) işareti konulur. .

Alıntı
Konuyu başlatan Gönderildi : 24 Ekim 2018 15:48
Paylaş: