PHP ile Şifremi Unu...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil
PHP ile Şifremi Unuttum İşlemleri

1 Yazılar
1 Üyeler
0 Beğeni
1,192 Görüntüleme
Karayel
(@karayel)
Gönderiler: 102
Saygın Üye
Konuyu başlatan
 
sifre_sifirlama.php

 0) {
   $string .= $characters[mt_rand(0,strlen($characters)-1)];
   $length -= 1;
}
$sifirlama_anahtar = $string;

if (true === isset($_POST['email'])) {

 $sifirlama_anahtar = sha1($_POST['email'] . $sifirlama_anahtar);
 $email = $_POST['email'];
} else {

echo 'email girilmedi';
return;
}

$host = $_SERVER['HTTP_HOST'];

$emailSorgu = mysql_query("SELECT * FROM uyelik WHERE email = '" . $email . "'");

// Eğer email sistemde mevcut ise parola sıfırlama maili gönnder
if (mysql_num_rows($emailSorgu) > 0) {

require 'PHPMailerAutoload.php';

$emailBilgileri = mysql_fetch_assoc($emailSorgu);
$isim = $emailBilgileri['isim'];
$soyisim = $emailBilgileri['soyisim'];
$sifirlamaAdres = 'sifre_yenile.php?anahtar=' . $sifirlama_anahtar;
$konu = 'Şifre Hatırlatma';
$mesaj = '

Sayın ' . $isim . ' ' . $soyisim . ',

Şifremi sıfırlama adresi aşağıdadır...

Şifre sıfırlama adresi:  Tıklayınız

'; $headers  = 'MIME-Version: 1.0' . "rn"; $headers .= 'Content-type: text/html; charset=utf-8' . "rn"; $mail = new PHPMailer; $mail->isSMTP();                                      // Set mailer to use SMTP $mail->Host = 'smtp.gmail.com';  // Specify main and backup SMTP servers $mail->SMTPAuth = true;     //$mail->SMTPDebug = 1;// Enable SMTP authentication $mail->Username = '[email protected]';                 // SMTP kullanıcı $mail->Password = 'aliseda1329';                           // SMTP sifre $mail->SMTPSecure = 'tls';                            // Enable encryption, 'ssl' also accepted   $mail->Port = 587; $mail->CharSet = 'UTF-8'; $mail->From = '[email protected]'; $mail->FromName = 'Seda KILIÇ'; $mail->addAddress('[email protected]');     // Add a recipient //$mail->addCC('[email protected]');     // Add a recipient $mail->addReplyTo('[email protected]'); $mail->isHTML(true);                                  // Set email format to HTML $mail->Subject = $konu; $mail->Body    = $mesaj; if(!$mail->send()) { echo 'Message could not be sent.'; echo 'Mailer Error: ' . $mail->ErrorInfo; } else { $simdi = new DateTime(); $simdi = $simdi->format('Y-m-d H:i:s'); mysql_query("UPDATE `uyelik` SET `sifirlama_anahtar` = '" . $sifirlama_anahtar . "' , sifirlama_tarihi = '" . $simdi . ", onay_durum = 0' WHERE `email` = '" . $email . "'"); echo 'Mail gönderildi.'; } } else { echo 'email sistemde mevcut değil'; return; } ?> sifre_yenile.php HTML kısmını ise aşağıdaki kodları kullanarak oluşturabilir, kendinize göre düzenleyebilirsiniz.
     
     
     

   
 
     

Gizlilik ·

     

Copyright © 2014

   
Şifresini unutanlar için ise şu dosyayı kullanmak mümkün: sifre_hatirlatma.php
     
     

   
 
     

Gizlilik ·

     

Copyright © 2014

   
sifre_degistir.php

 
Gönderildi : 18 Mayıs 2017 02:47
Paylaş: