Hangi Yöre Ne Oynar...
 
Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

[Sabit] Hangi Yöre Ne Oynar?

#Oguz
(@oguz)
Saygın Üye

YÖRESEL OYUN HAVALARIMIZ : 
ADANA:  1 - Adana üçayağı 2 - Depki halayı 3 - Horasan mengisi 4 - Kaba 5 - Kırıkhan 6 - Pekmez 7 - Serçe 8 - Sin sin 9 - Telefon 10 - Yağlı kenar 11-Acem-Gelin alma 12- Gürgenin Gazeli 13- Halebi 14- Hasandağı 15- Lorke


Koçeri 15- Tek ayak

 zeybeği 3 - Basbas zeybeği 4 - Çaykenarı zeybeği 5 - Dolaşık 6 - Hatcam çıkmış 7 - Hezin hezin 8 - İğde dalları 9 - Kadılar zeybeği 10 - Teke zotlatması 11- Al yazma zeybeği 12- Erenler zeybeği 13- Harman yeri- 14- Teke zotlaması 15- Yeşil olur

 halayı 2 - Düz halay 3 - Köroğlu halayı 4 - Merzifon karşılaması 5 - Sıçrama halayı 6 - Simsim - Sinsin 7 - Tarakul 8 - Terli koyun 9 - Üçayak 10 - Yelleme halayı 11- Bildiş oyunu 12- Dalliko 13- Küştaklı 14- Laz halayı 15- Sallama

 zeybeği 2- Çarşamba 3 - Hüdayda - Fidayda 4 - Karaşar zeybeği 5 - Keskin halayı 6 - Mendil zeybeği 7 - Misget 8 - Mor koyun 9 - Sabahi 10 - Yandım şeker 11- Allı Turna 12- Avşar halayı 13- Seymen zeybeği 14- Sinsin 15- Yıldız

 zeybeği 2 - Antalya'nın mor üzümü 3 - Antalya zeybeği 4 - Gölhisarzeybeği 5 - Hasanbey zeybeği 6 - Kabardıç 7 - Mengi 8 - Sektirme 9 - Serik kıvrak zeybeği 10 - Yayla yolları 11- Gönen zeybeği 12- Karasu zeybeği 13- Menevşesi tutam tutam 14- Sarı zeybek inip gelir inişten 15- Serenler zeybeği

 horon 5 - Düz horon 7 - Karabağ 8 - Kobak 9 - Orta batum 10 - Sarı çiçek 11- Borçka horonu 12- Kız horonu 13- Koçeri 14- Ondört 15- Şahlan

 zeybeği 2 - Aydın soğukkuyu zeybegi 3 - Çine çayı zeybeği 4 - Güdüşlünün çeşmesi 5 - Harmandalı zeybeği 6 - İnce Mehmet zeybeği 7 - Kadıoğlu zeybeği 8 - Koca Arap zeybeği 9 - Ortaklar zeybeği 10 - Yağmur yağdı zeybeği 11-Bayındır koşması 12- Ellioğlu zeybeği 14- İkiparmak zeybeği 14- Kerimoğlu 15- Kuruoğlu zeybeği

 zeybeği 6 - Güvende 7 - İkili güvende 8 - Mendili oyaladım 9 - Toplu güvende 10 - Tüllek 11- Balıkesir zeybeği 12- Büyük oyun-koca oyun 13- Edremit zeybeği 14- Gülüm 15- Yerli zeybek

 zeybeği 6- Kıralın kızı 7 - Ortaköy 8 - Söğüdün erenleri 9 - Yanlama 10 - Yayla karşılaması 11- Bilecik zeybeği 12- İnce oyun 13- Kıpırdım 14- Söğüt zeybeği 15- Yereli zeybek

 Koçeri 15- Nari-Güzeller barı

 zeybeği 4 - Halimem 5 - Karaköy kaşık havası 6 - Karşılama 7 - Köroğlu8 - Meşeli 9 - Ördek 10- Sürütme 11- Bindirme 12- Göynük zeybegı 13- Harbi Cengi 14- Mudurnu zeybeği 15- Omuz halayı

 zeybeği2 - Avşar beyleri3 - Burdur zeybeği4 - Kabardıç - Gabardıç 5- Karinom 6 - Menevşeli 7 - Sarhoş zeybek 8 - Sarı zeybek9 - Serenler10 - Teke zotlatması 11- Ağır zeybek 12- Avşar zeybeği 13- Çiftlik zeybeği 14- Kazım zeybeği 15- Topşeker

 zeybeği 13- Aralık oyunu 14- İnegöl karşılaması 15- Üvendirme zeybeği

 zeybeği 7 - İnce oyun 8 - Karaçayır 9 - Karanlık dere 10 - Karşılama 11- Çanakkale zeybeği 12- Dolama 13- Dört günü 14- Kaba güvende 15- Salın selvi

 halayı 2 - Çankırı zeybeği 3 - Çift ayak - Çift basma 4 - Halay - Alay 5 - Helisa 6 - Kürdün kızı 7 - Mahi 8 - Şıkırdım 9 - Topal koşma 10 - Üçayak 11-Cirit oyunu 12- Hacer oyunu 13- Kasap 14- Kaşık oyunu 15- Sinsin

 halayı 4 - Dillalla 5 - Hürünü 6 - İğdeli gelin 7 - Miço 8 - Papıra 9 - Sınsin 10 - Türkmen kızı 11- Arzı-kavaklar 12- Bıçak oyunu 13- Fidayda 14- Yerli zeybek 15- Zamah

 zeybeği 2 - Acıpayam zeybeği 3 - Ağır Tavas zeybeği 4- Alaattin zeybeği 5 - Al yazmamı düreyim 6 - CemHem (Gireniz) 7 - Gırık Davaz zeybeği 8 - Gireniz sipsi havası 9 - Sarayköy zeybeği 10 - Tavas zeybeği 11- Kınık zeybeğim 12- Kızılhisar zeybeği 13- Teke zotlaması 14- Tekparmak zeybeği 15- Yuvarlak zeybeği

 halay 12- Bıçak oyunu 13- Kılıç kalkan 14- Şeve kırma 15- Üç ayak

ERZİNCAN : 1 - Dello 2 - Dut ağacı 3 - Erzincan'ın dağları 4 - Hayriye 5 - Horoz 6 - Koçeri 7 - Tavuk barı 8 - Temurağa 9 - Sarhoş barı10 - Sıklama 11- Bebek 12- Kızardı kayalar 13- Melik Şerif 14- Sinanlı 15- Tırnana

ESKİŞEHİR : 1 - Beyler beybeği 2 - Çember 3 - Elindeki mendil 4 - Entarisi kırmızı 5 - Eskişehir zeybeği 6 - İnce oyun 7 - Kanaday 8 - Sallana zeybeği 9 - Sekme10 - Yoğurdum var 11- Eskişehir kaşık oyunu 12- Kara kuş 13- Keçeli 14- Kırka zeybeği 15- Tüverek

 horonu 4 - Giresun karşılaması 5 - Kama oyunu 6 - Kolayunu 7 - Mendil 8 - Üçayak 9- Sis dağı 10 - Yali boyu 11- Çandır karşılaması 12- Dereli karşılaması 13- Eminem 14- Kumyalı 15- Miralay

 horon 13- More 14- Sarıkız 15- Üçayak

 halay (Şihhani) 2 - Çiftetelli 3 - Depki 4-Düz 5 - Garibin ayağı 6 - Kayser - Kuseyri 7 - Kırıkhan 8 - Mendilli 9 - Şenköy 10 - Üçayak 11- Bahcivancı kız 12- Deli arap 13- Eli elime değdi 14- Pamuk 15- Şergiye Şerji

 zeybeği 5 - Mengi 6 - Portakal zeybeği 7 - Sallama 8 - Silifkenin yoğurdu 9 - Türkmen kızı 10 - Yayla yolları 11-Çaya vardım 12- Gasavet 13- Gökkarga zeybeği 14- Sünne 15- Tımbıllı

 zeybeği 2 - Bidenem 3 - Çökcük oyunu 4 - Ferayi zeybeği 5 - Kesik zeybek 6 - Kıcır kıcır 7- Sarhoş zeybeği 8 - Sektirme 9 - Serenler zeybeği 10 - Teke zortlaması 11- Alyazma zeybeği 12- Dut dibi 13- Evlerinin önü mersin 14- Gül kuruttum 15- Sarı zeybek

İZMİR : 1 - Bergama zeybeği 2 - Hantuman zeybeği 3- Harmandalı zeybeği 4 - İki parmak zeybeği 5 - İnce Mehmet zeybeği 6 - İzmir Kordon zeybeği 7 - Kocaarap zeybeği 8 - Soğukkuyu zeybeği 9 - Süslü jandarma 10 - Yund dağları 11- Dağlı zeybeği 12- Kazmir zeybeği13-Kırmızı buğday 14- Kozak zeybeği 15- Yağcılar zeybeği

 zeybeği-Zayemeği 15- Tavuk barı

 zeybeği 13- Semet karşılaması 14- Seymen ağırlaması 15- Taşköprü zeybeği

 halayı 12- Kirman 13- Öteyüz 14- Safayi 15- Sinsin

KIRKLARELİ : 1 - Alaylar Alaylar 2 - Ali Paşa 3 - Beyler beyi 4 - Dırama karşılaması 5 - Eski kasap 6 - İbrahim hoca 7 - Karşılama 8 - Mendilli oyun (man*dıra) 9 - Üç oğlan 10 - Yürü güzel 11- Çobani 12- Hanım ayşe 13- Kabadayı 14- Karayusuf 15- Takuş-Sirto

 halayı 15- Sinsin

 zeybeği 13- Limo 14- Yeşillim 15- Zambak

 zeybeği 7 - Meşeli 8 - Simavzeybeği 9 - Tıpır tıpır 10 - Yoğurdum var 11-Aslanapa zeybeği 12- Baskın zeybeği 13- Emet zeybeği 14- İslamoğlu zeybeği 15- Yasemin dalı

 halayı 12- Aşırma 13- Beşayak 14- Lorke 15- Tamzara

 zeybeği 2 - Değirmenci 3 - Gündoğdu 4 - Harmandalı zeybeği 5 - Kordon zeybeği 6 - Mermerenin yolları 7 - Ninna 8 - Ördek suya dalda gel 9 - Sarı zeybek 10 - Şadiyem 11-Bergama zeybeği 12- Cemile zeybeği 13- Egelioğlu zeybeği 14- Kırkağaç zeybeği15- Soma zeybeği

K. MARAŞ: 1 - Ceren 2 - Çeri 3 - Çoban 4 - Fatmalı 5 - Dokuzlu 6 - Kırıkhan 7 - Koser 8 - Maraş halayı 9 - Maraş üçayağı 10 - Sado 11- Cengi harbı 12- Çelebi halayı 13- Karatavuk 14- Köroğlu 15- Zayak

 Koçeri 9 - Malaya10 - Reyhani 11- Güle 12- Haftano 13- Hurse 14- Lorke 15- Meryemo

 zeybeği 2 - Bodrum zeybeği 3 - Fethiye zeybeği 4 - Kabardıç 5 - Kadıoğlu zeybeği 6 - Muğla zeybeği 7 - Ortaköyzeybeği 8 - Soğukkuyu zeybeği 9 - Şah boylum 10 - Yayla yolları 11-Elmalı peşrevi 12- Ferayi Zeybeği 13- Gündoğdu zeybeği 14- Marmariszeybeği 15- Milas zeybeği

 halayı 14- Mendilli 15- Yarbe

 horon 3 - Horon 4 - Kol oyunu 5 - Laz horonu 6 - Milli horon 7 - Pıçak oyunu 8 - Rum horonu 9 - Sallama 10 - Sarı kız 11- Arap oyunu 12- Elifoğlu 13- Fındık dalları 14- Ordu karşılaması 15- Zamah

 horona 5 - Papilat 6 - Rize hemşini 7 - Rize horonu 8 - Rize sallaması 9 - Ters ayak 10 - Yüksek hemşin 11- Ancer 12- Bakos 13- Çinçiva 14- Rize kız horonu 15- Topaloğlu

 zeybeği 3 - İki kol 4 - İnce hava 5 - Kabadayı 6 - Meşeli 7- Mısratlı 8 - Pamukova zeybeği 9 - Üç kol 10 - Vara gele 11-Karagözlüm 12- Kasap 13- Korudere zeybeği 14- Sisdağı 15- Taraklı horosu

 horon 2 - Haticem 3 - Gökteki yıldızlar 4 - İki ayak 5 - Karadeniz horonu 6 - Karşılama 7 - Ladik horonu 8 - Samsun sallaması 9 - Telgırafın telleri 10 - Vezirköprü sallaması 11- Dik horon 12- Kırık 13- Neynam 14- Sallama horonu 15- Şeker oğlan

 halayı 2 - Arnavut halayı 3 - Hanım esme 4 - Hoşbilezik 5 - İş halayı 6 - Karamuk 7 - Madımak 8 - Maro 9- Sivashalayı10 - Temurağa 11- Ellik halayı 12-Hafikli ağırlaması 13- Harami 14- Köy halayı 15- Sarı dumam samahı

TEKİRDAG : 1 - AliPaşa 2 - Cevriye 3 - Debreli 4 - Karşılama 5 - Kara Yusuf 6 - Kasap 7 - Tekirdağ karşılaması 8 - Üçayak 9 - Üç tokmak 10 - Yarım burgaz 11-Cevriye 12- Üç tokmak 13- Yarım burgaz 14- Yarım kasap 15- Yuvan kaptan

 halayı 3 - Karnım ağrıyor 4 - Kartal 5 - Kızık halayı 6 - Kocçari 7 - Ters bico 8 - Tokat ağırlaması 9 - Tombul makine 10 - Omuz halayı 11- Arguvan samahı 12- Çiçek halayı 13- Kırat samahı 14- Merzifon karşılaması 15- Necip halayı notbak.com

 horonu 3 - Düz horon 4 - Horon kurma 5 - Kız horonu 6 - Kozan gel 7 - Maçka horonu 8 - Sıksara oyunu 9 - Tonya horonu 10- Vakfıkebir horonu 11- Çavuş horonu 12- Beşikdüzü kız horonu 13- Maçka düzü 14- Sürmene horonu 15- Vardiya horonu

 halayı 4 - İki- ayak 5 - Karaçer 6 - Kol oyunu 7 - Lorke 8 - Nare 9 - Tamzara (Tanzara) 10 - Üç ayak 11- At oyunu 12- Halay 13- Horun 14- Kosalma 15- Köroğlu

 zeybeği 4 - İlkbahar ayları 5 - İslamoğlu zeybeği 6 - Karamanın alt yanı 7 - Karanfil 8 - Karataş 9- Nazoğİu zeybeği 10 - Ormandan gel 11- Banaz çayı 12- Dın dın 13- Dudu gız 14- Oda mı yalan 15- Sürmelim

 halayı 6 - Kıyılı 7 - Kunduralım 8 - Nalinnim 9 - Vıyda vıy 10- Yozgat halayı 11- Ağırlama 12- Kartal halayı 13- Kıyılı halayı 14- Tekayak 15- Üçayak

ZONGULDAK : 1 - Çayır çıktı dizine 2 - Çıtırdağ 3 - Düriye (mızmız oyunu) 4 - Genç Osman 5 - Göbekleşme 6- Hediye 7 - Hoştut oyunu 8- Karşılama 9 - Safranbolu çiftetellisi 10 - Yeşil ipek 11-Açkapı oyunu 12- Alaylı oyunu 13- Amanı oyunu 14- Düz oyun 15- Osmanlı

Alıntı
Konuyu başlatan Gönderildi : 24 Ekim 2018 16:42
Paylaş: