Paylaş:
Bildirimler
Tümünü Sil

HWID'Lİ Login Sistemi Ekleme

xBullHack
(@xbullhack)
Üye

Imports Kodu:

Kod:
Imports MySql.Data.MySqlClient
Imports System.Data.SqlClient
Imports System.Management

Load Kodu:

Kod:
im HWID As String = String.Empty
Dim mc As New ManagementClass("win32_processor")
Dim moc As ManagementObjectCollection = mc.GetInstances()
For Each mo As ManagementObject In moc
If HWID = "" Then
HWID = mo.Properties("processorID").Value.ToString
End If
Next
hwıd = HWID
Sonra 1 passtxt ve usertxt Kuruyoruz kurduktan sonra Giriş Butonu Yerine Şu Kodları Yazıyoruz:

Kod:
Dim conn As MySqlConnection
conn = New MySqlConnection
conn.ConnectionString = "Server=serveradı; User Id=username; Password=pass; Database=databaseismi"

conn.Open()
Dim myAdapter As New MySqlDataAdapter
Dim gir = "SELECT * FROM users WHERE username=İ" + usertxt.Text + "İ AND password= İ" + passtxt.Text + "İ"
Dim myCommand As New MySqlCommand()
myCommand.Connection = conn
myCommand.CommandText = gir
myAdapter.SelectCommand = myCommand
Kod:

Alıntı
Konuyu başlatan Gönderildi : 29 Aralık 2017 04:26
Paylaş: